หลังคาโค้ง เบาะ9ทั่นั่ง พร้อมรางสไลด์หลัง

รูปแบบเบาะ เลือกได้ ทั้ง VIP V7,V8/S7,S8/SL7,SL8


 

Visitors: 947,826