รถตู้แต่ง เบาะ VIP-SL7

รูปแบบหลังคาเลือกได้ ทั้งแบบ VIP3ราง และหลังคาโค้งงาน Mirror

Visitors: 947,828